Działalność Centrum Norki Europejskiej realizowana jest przez konsorcjum złożone ze Stowarzyszenia Federacji Zielonych „GAJA” (lider konsorcjum), Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA. Konsorcjum to ma charakter inkluzywny i zaproszone do udziału w nim są również innych podmiotów zaangażowane w ochronę krytycznie zagrożonej wyginięciem norki europejskiej.

Chęć przystąpienia do Centrum Norki Europejskiej zgłosić należy Radzie Centrum, za pośrednictwem Kustosza.