Centrum Norki Europejskiej powołane zostało w dniu 29 października 2021 r. na mocy porozumienia pomiędzy Polskim Towarzystwem Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA, Uniwersytetem Szczecińskim oraz stowarzyszeniem Federacja Zielonych „GAJA. Instytucje te utworzyły konsorcjum, zarządzające Centrum na podstawie Regulaminu. Pracami Centrum Norki Europejskiej kieruje Kustosz – dr inż. Jakub Skorupski, wspierany przez Radę Centrum.

Powołanie Centrum Norki Europejskiej w dn. 29.10.2021 r. – od lewej do prawej: dr inż. Jakub Skorupski, prezes stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA”, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA