DZIEŃ NORKI EUROPEJSKIEJ

Swój dzień obchodzą pingwiny (20.01.), niedźwiedź polarny (27.02.), wieloryby (15.02.), wróble (20.03.), wierzby (21.03.), ptaki (01.04.), słonie (16.04.), morświny (15.05.) żółwie (23.05.), wydry (27.05.), bocian biały (31.05.), tygrysy (29.07.), pszczoły (08.08.), czy jeż (10.11.). Dlaczego więc nie przypominać by regularnie o problemach ochrony norki europejskiej – jednego z najbardziej zagrożonych wymarciem ssaków Europy?

Szczególnym świętem norki europejskiej, a tym samym dedykowanego jej Centrum, jest Dzień Norki Europejskiej, ustanowiony w 2016 r. przez Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA i obchodzony w dniu 31 marca.

Wybór daty Dnia Norki Europejskiej nie jest przypadkowy – 31 marca to rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA, jedynego w Polsce towarzystwa naukowego poświęconego tej gałęzi wiedzy. Serdecznie zachęcamy do propagowania i popularyzacji idei ochrony krytycznie zagrożonej wymarciem norki europejskiej, poprzez celebrowanie i upowszechnianie informacji o poświęconym jej dniu – 31-szym marca!