PROJEKT Ochrona norki europejskiej (Mustela lutreola L., 1761) w Polsce

Opis projektu

  • Opracowanie spójnego i kompleksowego planu ochrony norki europejskiej (Mustela lutreola L., 1761), umożliwiającego zachowanie puli genowej podgatunku (lub podgatunków) właściwego dla terytorium Polski.
  • Stworzenie efektywnej genetycznie bazy zarodowej i restytucja gatunku w Polsce.
  • Zainteresowanie opinii publicznej problemem ochrony norki europejskiej.
  • Stworzenie platformy wymiany informacji na temat gatunku w skali kraju i Europy, umożliwiającej integrację i zaangażowanie w podjętą tematykę grup, mogących mieć istotny wpływ na ochronę gatunku.

Działania

  1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz stworzenie strategii przywrócenia i ochrony gatunku.
  2. Monitoring populacji zdziczałej norki amerykańskiej (Noegale vison L., 1777) w Polsce.
  3. Działania informacyjno-edukacyjne dla środowisk mających istotny wpływ na skuteczność zaproponowanych działań ochronnych (26th Mustelid Colloquium – Budapest, 28-31.08.2008, XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna – Poznań, 07-09.09.2009, 27th Mustelid Colloquium – Lizbona, 18-20.11.2009).

Partnerzy

Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” (Parnter Wiodący)
 
Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA  (Partner Projektu)

 

Czas realizacji

maj 2008 – obecnie

Finansowanie:

stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA”

Strona internetowa projektu