Wzmocnienie ochrony norki europejskiej

Centrum Norki Europejskiej to platforma internetowa, działająca jako hub informacyjny i think tank oparty o nowoczesne rozwiązania cyfrowe. Centrum przyczynić ma się do wspierania współpracy i aktywności edukacyjno-popularyzatorskiej oraz naukowo-badawczej w zakresie ochrony krytycznie zagrożonej wyginięciem norki europejskiej Mustela lutreola, zgodnie z dewizą Nauka w służbie Przyrody. Dotyczy to zwłaszcza podniesienia jakości, zasięgu i wydajności działań realizowanych w tym zakresie, dzięki zastosowaniu technik cyfrowych, elektronicznych środków przekazu, komunikacji zdalnej, a także skatalogowaniu i digitalizacji zasobów bibliograficznych i muzealnych oraz ich udostępnieniu w ogólnodostępnej internetowej bazie zasobów.

5000

Norek europejskich żyjących na wolności

344

Norek europejskich utrzymywanych w niewoli

3

Opublikowane artykuły naukowe

Odwiedzających

 

Centrum Norki Europejskiej wyrosło z przekonania, że los gatunku Mustela lutreola nie jest przesądzony i że wspólnym wysiłkiem można uchronić go przed wyginięciem.

 

    BAZA WIEDZY

Gromadzenie publikacji i innych materiałów związanych z norką europejską

Prowadzenie repozytorium cyfrowego

 

   BADANIA

Inicjowanie aktywności badawczej

Prowadzenie badań naukowych

 

   OCHRONA

Wpieranie działań konserwatorskich

Prowadzenie działań ochronnych względem norki europejskiej

 

    PROMOCJA

Promocja idei ochrony norki europejskiej

Tworzenie sprzyjających warunków ochrony norki europejskiej w przestrzeni publicznej

 

   WSPÓŁPRACA

Kreowanie atmosfery sprzyjającej nawiązywaniu współpracy

Promowanie i ułatwianie nawiązywania współpracy